نرم کننده عصاره درخت چای

برای پوست های خشک و خاصیت ضد شوره استفاده میشود و اثر ضد قارچی و ضد باکتری نیز به موها خواهد داد.