ماسک احیاء مو عصاره مارولا

ماسک درمانی روغن مارولا که بازیابی و احیاء موهای آسیب دیده را با تاثیر بالا انجام میدهد.