شامپو عصاره درخت چای

جهت استفاده برای پوست خشک و شوره پوست بسیار مفید است.