شامپو بدن عصاره درخت چای

پاکسازی پوست از گرد و غبار و منافذ را انجام میدهد. پوست شفاف و با حس شادابی را بوجود می آورد.