شامپو بدن عصاره آرگان

روغن آرگان مراکشی برای آبرسانی و شادابی پوست بدن قابل استفاده است.