بی بی کرم عصاره آرگان

بازسازی مرکز مو یا کورتکس توسط روغن آرگان ، تغذیه مجدد موها، مراقبت مو در برابر آسیب های حرارتی