اسپری مو شکوفه گیلاس

بوی نا مطبوع را از بین میبرد وشادابی و طراوت و همچنین عایقی برای موها ایجاد می کند.